Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Quá khứ dù đáng sợ cách mấy,

Vẫn không hãi hùng bằng viễn cảnh đánh mất nhau.

Với sự tham gia của các nhân vật: Lee Soo Hyuk as Đường Vũ Đông, Trương Dư Hy as Trịnh Khả Ái, Im Jin Ah (Nana) as Đỗ Phi Mẫn, Vương Tử as Hoàng Chính Thiên, cùng nhiều nhân vật khác.

(Chưa hoàn thành)

Advertisements